בתי כנסת חב"ד

 

בית כנסת חב"ד במושבה

רח' אמציה 2, מתחת לבית כנסת פאר ירושלים

ימי חול :

תפילת שחרית – מדי יום חול בשעה 8:45 בבקר

תפילת מנחה וערבית – מדי יום חול 20 דקות לפני השקיעה

שבת קודש :

קבלת שבת ערב שבת – 20 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית – בשעה 9:15 בבקר

מנחה – 20 דקות לפני השקיעה

ערבית – צאת הכוכבים

 

בית כנסת חב"ד גוננים

רח' קנאי הגליל 4, ליד צומת פת

ימי חול :

תפילת שחרית – מדי יום חול בשעה 8:30 בבקר

שבת קודש :

קבלת שבת ערב שבת – 20 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית – בשעה 10:00 בבקר

מנחה – 20 דקות לפני השקיעה

ערבית – צאת הכוכבים

בית כנסת חב"ד קטמון ח'-ט'

רח' יצחק שדה 17, במרכז המסחרי

ימי חול :

תפילת שחרית – מדי יום חול בשעה 8:30 בבקר

שבת קודש :

קבלת שבת ערב שבת – 20 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית – בשעה 9:30 בבקר

מנחה – 20 דקות לפני השקיעה

ערבית – צאת הכוכבים

בית כנסת חב"ד רסקו

שד' ש"י עגנון 6 (בנק דיסקונט לשעבר)

ימי חול :

תפילת שחרית – מדי יום חול בשעה 8:15 בבקר

שבת קודש :

קבלת שבת ערב שבת – 20 דקות אחרי זמן הדלקת נרות

שחרית – בשעה 9:30 בבקר

מנחה – 20 דקות לפני השקיעה

ערבית – צאת הכוכבים

 

נשמח לראותכם !!