שותף 3

שותף 2

משפחת קרוק

ד. אפריקה

שותף 1

עירית

ירושלים

קטמון, ירושלים ת"ו

מר יעקב נידם

ירושלים ת"ו

 480,000

היעד שלנו

X

4 =

WEDDINGS

Describe what you offer here. add a few choice words and a stunning pic to tantalize your audience and leave them hungry for more.

Get In Touch

התרומה שלך שווה פי

4

Child_ID
Family_Name
private_name
Parent_Name
Email
Phone
City
Gan_Name
Ammount_to_pay
Ammount_paid