שותף 3

שותף 2

משפחת קרוק

ד. אפריקה

שותף 1

עירית

ירושלים

קטמון, ירושלים ת"ו

מר יעקב נידם

ירושלים ת"ו

 480,000

היעד שלנו

X

4 =

WEDDINGS

Describe what you offer here. add a few choice words and a stunning pic to tantalize your audience and leave them hungry for more.

התרומה שלך שווה פי

4