פעילויות לנשים

"אל נשי ובנות ישראל, בכל מקום שהן, ה' עליהן תחיינה" - בנוסח זה נוהג הרבי מליובאוויטש לפתוח את מכתביו הכלליים אל ציבור הנשים והבנות בישראל. דומה, שהרבי ראה צורך מיוחד בהדגשת מעלותיהן של הנשים, והייחודיות שבתפקידן. זאת אולי כדי לשלול את הטעות הנפוצה בדבר השקפת היהדות בנוגע לנשים, כאילו היהדות רואה באשה פחותת-ערך לעומת האיש, שמקומה במטבח ואין לה שיג ושיח בתורה, בענייני רוח ובעבודת הבורא.

אדרבה, ההפוך הוא הנכון, הדגיש הרבי. הנשים עומדות במרכזם של כל נושא וכל עניין בחיי הרוח של עם ישראל - החל מיציאת מצרים, שהיתה "בזכות נשים צדקניות", דרך מתן תורה, שניתנה תחילה ל"בית יעקב - אלו הנשים", וכלה בגאולה האמיתית והשלימה, שבה תתגלה מעלת הנשים על האנשים - "אשת חיל עטרת בעלה".

וכך גם בכל אשה מישראל כשלעצמה : אווירת הבית - תלויה בה, החינוך - מתפקידיה, מצוות הצדקה - אף היא מושלמת כאשר היא נעשית על ידה.

בית חב"ד קטמון משקיע בכל הדרכים האפשריות למען נשות ובנות השכונה, החל ממקווה טהרה מהודר לנשים שנבנה על ידי בית חב"ד, ממשיך בשיעורים ובהתוועדויות מיוחדות לנשים בלבד בדרך כלל ביחד עם אומנית מיוחדת, וכלה בעזרה ובסיוע ליולדות.

אנו קוראים לך להצטרף למעגל הנשים הרבות הנהנות מפעילויות בית חב"ד קטמון.

שיעור תניא לנשים בימי שני בשעה 20:00 בבית משפחת זיו, רח' המעפילים 6.

התוועדויות וערבי נשים, הרצאות ועוד.

 

לפרטים :

טל. 058-4059770

ארגון חסד "שפרה ופועה" מטעם בית חב"ד מסייע לנשים אחרי לידה, בארוחות חמות, בעזרה בניקיון ובתמיכה.

 

לפרטים :

טל. 058-4059770

מקווה טהרה מהודר ביותר לנשים, שנבנה על ידי בית חב"ד בשיטת "בור על גבי בור", עם השקעה רבה.

רח' אנטיגונוס 30.

 

לפרטים :

טל. 054-4360770

מקווה טהרה מהודר לנשים שנבנה על ידי המועצה הדתית בשיתוף עם בית חב"ד.

רח' ברניקי 4 (ליד רח' הורקניה).

 

לפרטים :

טל. 054-4360770

לפרטים נוספים בדבר הפעילויות לנשים  058-4059770