שטר מכירת חמץ

מכירת חמץ באינטרנט

נסתיימה מכירת החמץ דרך האתר

פסח כשר ושמח