מתנות לאביונים נותנים דרך בית חב"ד

כמדי שנה מחלק בית חב"ד כסף לעשרות עניים ביום הפורים עצמו.

לחצו על הלינק, תרמו את תרומתכם וקיימו את מצוות מתנות לעניים בחג הפורים.

המצווה היא לתת לשני עניים לפחות סכום השווה לסעודה, שהיא לפחות 28 ש"ח לכל סעודה