י' שבט עם הרב גלוכובסקי

לכבוד יום ההילולא של הרבי הריי"צ ויום קבלת הנשיאות של הרבי מליובאוויטש הנך מוזמנ/ת להתוועדות ענק עם הרב גלוכובסקי.

פרטים במודעה המצ"ב

כתבות פופולריות