וידאו - כיצד ביקש אברהם משרה "וייטב לי בעבורך"?!

שיעור וידאו קצר ומרתק מתוך ליקוטי שיחות כרך כ'

כיצד ביקש אברהם משרה שתאמר שהיא אחותו, על מנת שהמצרים יתנו לו מתנות בעבורה, כאשר היא תילקח בעל כורחה לבית פרעה?!

כתבות פופולריות