מדוע התחנן הקב"ה לאברהם שיעמוד בניסיון העקדה?

השם פונה אל אברהם ואומר "קח נא את בנך" - עמוד נא לי בזה הניסיון שלא יאמרו אין ממש בראשונות

כתבות פופולריות