איך הצליח עשו לרמות את יצחק?!

שיחה לפרשת תולדות - מתוך ליקוטי שיחות - הרבי מליובאוויטש

כתבות פופולריות