האם ייתכן שאברהם אבינו ויתר על ירושלים?!

שיחה לפרשת חיי שרה מתוך ליקוטי שיחות - הרבי מליובאוויטש

כתבות פופולריות