מדוע סבל יעקב על כך שביקש לישב בשלווה?

שיחה לפרשת השבוע מתוך ליקוטי שיחות כרך ל' - הרבי מליובאוויטש

כתבות פופולריות