פרשת ויחי

מדוע היה צריך יעקב להשביע את יוסף? האם הוא לא סמך עליו?!

כתבות פופולריות